Header image
Välj produktfamilj:
Önskad effekt:  
Under/Överdim: %     %  
  MIN   MAX
Längd (dm)  
Höjd (dm)  
Framledning ºC  
Retur: ºC  
Rum: ºC  

Tillluft  
Nej:
Ett don:
Två don:
Luftmängd: l/s.don  
Dim. Utetemp: ºC  
 
 
   
   
 
  Här kan du söka en radiator genom att ange önskade värden.
   
  Gör så här:
   
  1. Ange önskade värden för radiatorn.
   
  Produktfamilj: Typ av radiator. Se Produkter.
  Önskad Effekt: Radiatorns uteffekt i Watt.
  Under/Överdim: Ange inom vilka marginaler effekten får variera. 5% resp. 15% är förvalt.
Ange högre värden om du inte får några träffar.
  Längd: Minsta resp. högsta värde för längden på radiatorn i decimeter.
  Höjd: Minsta resp. högsta värde för höjden på radiatorn i decimeter.
  Framledning: Temperaturen i framledningen (exempelvis 75ºC).
  Retur: Temperaturen i returledningen (exempelvis 65ºC).
  Rum: Normal temperatur i rummet.
   
  Modellerna i Modul-familjen kan förses med ett eller två tilluftsdon. Vid val av tilluftsdon tillkommer:
   
  Effekt: Lägg till effekten för uppvärmning av uteluften (i ruta Önskad effekt)
  Luftmängd: Luftmängden i antal liter/sekund som strömmar genom tilluftsdonet. Vid två don halvera luftmängden.
  Dim. utetemp: Dimensionerande utetemperatur angivet i ºC.
  Inblåsningstemp: Bör inte understiga 16 grader.
   
  2. Klicka på SÖK för att se resultatet på sökningen.